Dierenweegschaal WeightControl

Door het registreren van kalvergewichten creëert u een database voor belangrijke managementbeslissingen zoals selectie en voerstrategieën.

Intelligente weegschaal: Gewichten en gegevens registreren en in het CalfGuide-managementsysteem evalueren.

Beslissingen op basis van gegevens helpen bij het fokken van gezonde en zich goed ontwikkelende kalveren.

Verkrijgbaar in drie verschillende modellen – passend voor elk bedrijf.

Elektronische kalverweegschalen met extra managementondersteuning

WeightControl zijn elektronische weegschalen voor kalveren, die niet alleen het gewicht van de dieren bepalen, maar ook andere belangrijke gegevens opslaan. De veeweegschalen van Holm & Laue zijn er als platformweegschalen, als mobiele individuele weegschalen en als groepsweegschalen voor transport met de frontlader. Daarnaast worden de oormerken van de kalveren automatisch herkend door een RFID-reader en u voert op het bedieningspaneel verdere informatie in.
Met WeightControl laat u niets meer aan het toeval over en hebt u altijd zicht op de ontwikkeling van uw kalveren. Nu kunt u belangrijke beslissingen over voerstrategieën of de selectie van dieren aan de hand van feiten nemen, geen natte vingerwerk meer.
De verschillende modellen van WeightControl bieden voor elk bedrijf een passende oplossing voor het bepalen van de diergewichten en voor het documenteren van de belangrijkste gegevens. Dit stelt u en uw team in staat om op het scherpst van de snede te managen.

WeightControl – Meer dan alleen maar een weegschaal

Met de nieuwe kalverweegschalen is het registreren van gewichten en andere informatie kinderspel. Het systeem is gebaseerd op drie verschillende types dierenweegschalen in combinatie met elektronische dierherkenning en een extra invoerterminal, waarop relevante gegevens erg eenvoudig kunnen worden ingevoerd.

WeightControl “Base” - De stationaire platformweegschaal

De WeightControl Base is bedoeld om te worden opgereden door kleine transportmiddelen of karren voor kalveren (bijv. de CalfBuggy) Bij elk kalvertransport rijdt men alleen over de weegschaal, waarbij het huidige gewicht snel wordt geregistreerd. Rijplaten vergemakkelijken het oprijden

De platformweegschaal heeft zich ook voor andere doeleinden bewezen. Omdat de weegschaal tot 2.000 kg kan worden belast, is deze ideaal voor het wegen van voer of andere zaken.

WeightControl “Single” - De mobiele doordrijf-weegschaal

Deze WeightControl Single kan met haar grote wielen overal heen worden getransporteerd, waar kalveren moeten worden gewogen. De deuren kunnen met aanslag rechts of links worden gemonteerd. Daardoor kunnen de kalveren - afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden - eenvoudig in de weegschaal worden geleid en er weer uitgelaten worden. Doordat de weegschaal op een accu werkt, kan hij ook op afgelegen plekken worden gebruikt, zoals bijv. kalverhokken buiten.

WeightControl “Multi”- De transport-groepsbox

De WeightControl Multi is ideaal geschikt wanneer de kalveren niet alleen gewogen, maar ook getransporteerd moeten worden. Er kunnen maximaal 5 kalveren (afhankelijk van de grootte) met behulp van een frontladeropname comfortabel worden getransporteerd in de box (bijv. van individuele hokken naar het groepshok of na het spenen naar de stal voor jongvee). Voor het wegen hoeft de box niet eens te worden neergezet. Daarom kunt u de kalveren zelf direct in de strohok vangen en hun gewicht bepalen.

Bijzonder praktisch hierbij: de weegfunctie. De kalveren komen na elkaar in de transportbox en hun individuele gewicht wordt exact bepaald. Eenvoudiger gaat wegen en transporteren nu echt niet meer!

De kalveren kunnen de weegschaal binnenkomen via de deuren aan drie verschillende zijden, waarvan u de aanslagkant ook nog eens individueel kunt kiezen. Met deze flexibiliteit rijdt u door de rijen kalverboxen en verzamelt de kalveren links en rechts. Dat gaat snel en veilig.

Eenvoudige bediening direct op de terminal

Elektronische oormerken worden met een ISO-stickreader snel geregistreerd en automatisch in het systeem opgeslagen. Het gewicht wordt op het 7”-beeldscherm van de terminal weergegeven. Bij elke aanvullende weging toont WeightControl ook de dagelijkse gewichtstoename en de vergelijking met het gemiddelde van de stapel. Via het WeightControl-display kunnen ook andere gegevens over het kalf (bijv. geslacht, afkalfverloop, hoeveelheid biestmelk, etc.) worden ingevoerd en opgeslagen.

Basis voor belangrijke selectie

Na het einde van de opfok kunnen deze gegevens automatisch in andere managementsystemen worden geëxporteerd en vormen daar de basis voor managementbeslissingen zoals selecties, voerstrategieën of optimalisatie van werkprocessen.

CalfGuide-koppeling

Alle gegevens worden niet alleen in de WeightControl-dierenweegschaal opgeslagen, maar automatisch naar het managementprogramma CalfGuide verzonden. Zowel in CalfGuide alsook direct op de terminal van de weegschaal kunt u informatie over de geschiedenis van de kalveren, zoals dagelijkse gewichtstoename of andere informatie van aangesloten MelkTaxi’s of drinkautomaten aflezen. Dat betekent een volledige integratie van alle gegevens van de kalveropfok in één systeem.

Onovertroffen WeightControl-functies

Voorlopige kalvernummers

Het wegen van de kalveren moet passend in het bedrijfsproces worden geïntegreerd. Maar alles is niet altijd te plannen. Wanneer bijv. een kalf 's nachts wordt geboren, kunnen de collega's van de nachtdienst het direct wegen en naar het kalverhok brengen. Dat allemaal voordat het kalf zijn oormerken heeft gekregen. In dat geval voorziet WeightControl in “voorlopige kalvernummers” die aan het kalf worden gegeven. De kalveren krijgen dan eerst een provisorische halsband. De volgende dag kan de manager van de kudde dan de definitieve oormerken aanbrengen, deze informatie later aan de software toevoegen en de provisorische halsband weer verwijderen.

Weegfunctie

Elk kalf dat de groepsweegschaal extra betreedt, wordt gewogen en met het individuele gewicht geregistreerd. U leest de elektronische oormerken in met de transponderreader of voert het nummer snel zelf in op de terminal. WeightControl herkent aan de hand van het geregistreerde gewicht of het kalf zich nog op de weegschaal bevindt en kan zelfs bepalen in welk groepshok het kalf is gelaten, omdat het bekende gewicht de weegschaal nu heeft verlaten.

Controledagen

Op veel bedrijven zijn de taken verdeeld in wekelijkse routines. Wanneer bij u bijv. De kalveren die minstens 3 weken oud zijn altijd op woensdag naar een andere huisvesting worden gebracht, dan is dat ook een ideaal moment om de kalveren te wegen omdat u ze dan toch al moet vervoeren. Maar natuurlijk zijn niet alle kalveren even oud en wordt er geen uniform referentiegewicht op een bepaalde peildatum, bijv. de 21e levensdag gemeten. De WeightControl-software kan echter met een afwijking van enkele dagen het “theoretische” gewicht op een vastgelegde “controledag” extrapoleren. Daardoor kunnen de groeiprestaties van de kalveren goed worden vergeleken.

Transportgewichten

U kunt de kalveren op de platformweegschaal met elke willekeurige transportkar, zoals de CalfBuggy, wegen. Het gewicht van de kar is in het programma opgeslagen en wordt er automatisch afgetrokken. Er kunnen maximaal 4 verschillende “transportergewichten” worden opgeslagen. Dat kan bijvoorbeeld ook de sterke stagiaire zijn die de kalveren altijd zelf draagt en met hen op de weegschaal gaat staan.

Weegverzamelingen

Ook wanneer erg geen elektronische oormerken beschikbaar zijn of u schuwt de moeite van het handmatig invoeren van de oormerken, dan heeft WeightControl een eenvoudig evaluatiesysteem beschikbaar: de weegverzamelingen. Hier gaat het om het toewijzen van de kalveren aan een bepaalde “groep” en het documenteren van hun gemiddelde gewichtsontwikkeling.

Elke weging van een kalf kan aan een weegverzameling worden toegewezen. De weegverzamelingen worden aangeduid met getallen van 1-9999. U kunt dan uw eigen regels voor het gebruik van de weegverzameling opstellen, bijvoorbeeld:

  1. Eenvoudige onderscheiding van vrouwelijke en mannelijke kalveren: mannelijke kalveren in verzameling 1, vrouwelijke in verzameling 2.
  2. Krijgt u als mester kalveren van veel verschillende bedrijven en wilt u de gewichtstoenames van de kalveren van verschillende leveranciers documenteren? Bewaak de gewichtstoenames gewoon naar herkomst door per leverancier gebruik te maken van een weegverzameling.
  3. Heeft u meerdere kalverhokken, maar niet in WeightControl of CalfGuide gedocumenteerd welke kalveren zich in welk hok bevinden? Gebruik gewoon een weegverzameling per hok om het gemiddelde gewicht van de groep te bepalen.

Bij de evaluatie en export van gegevens wordt altijd de weegverzameling aangegeven, d.w.z. ook als er geen groepering op basis van het kalvernummer mogelijk is, kunt u de gegevens snel en gemakkelijk evalueren op basis van de weegverzameling.

Technische gegevens

WeightControl “Base”

Weegplaat (l x b x h)120 x 98 x 10 cm
Bedieningsterminal30 x 44 x 120 cm
Max. belasting2.000 kg
Gewicht91 kg
FunctiesGegevensexport als .csv-bestand via USB of rechtstreeks in CalfGuide, optionele RFID-stickreader, optioneel oprijplaten

WeightControl "Single"

Totale afmetingen (l x b x h)210 x 94 x 132 cm
Binnenafmetingen (l x b x h)161 x 48 x 100 cm
Max. belasting150 kg
Gewicht160 kg
FunctiesGegevensexport als .csv-bestand via USB of rechtstreeks in CalfGuide, optionele RFID-stickreader

WeightControl "Multi"

Totale afmetingen (l x b x h)182 x 147 x 146 cm
Ruimte in de box2,5 m²
Max. belasting2000 kg
Gewicht340 kg
FunctiesIndividuele weegfunctie, 3 deuren, frontladeropname, gegevensexport als .csv-bestand via USB of rechtstreeks in CalfGuide, optionele RFID-stickreader
Contact
Handboek Kalf

Holm & Laue Handboek Kalf